Snowdonia Wool

Snowdonia Wool

Gwlân Eryri

01745

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

Telephone

01745 823835

Square Scissors
facebook twitter

 

 

Rhaglen

Rhaglen

 

1. Yn fach ac yn berffaith ei ffurf.  Gall fod yn waith crosio neu weu a rhaid iddo fod yn llai na blwch 3 modfedd sgwâr.  Bydd 2 gategori ar gyfer ymgeiswyr – i’r rheini dan 16 oed ar y 1af Mawrth 2016 a chategori agored.

 

2.  Cenhinen Pedr wedi’i gweu neu’i chrosio yn gymesur i ffitio ar lanhäwr pibell gwyrdd 6 modfedd (am ddim gyda phob ffurflen gais ar gyfer y gystadleuaeth).

 

3.  Sgarff rhes fer wedi’i gweu gan ddefnyddio patrwm Ravelry – dros 1,500 ar gael – rhai am ddim.

 

4.  Cardigan babi wedi’i gweu neu’i chrosio o batrwm Sirdar cyfredol ar gyfer babi 0 – 6 mis.

 

5.  Clwt ’molchi moethus 8 modfedd sgwâr wedi’i weu.  Mae dros 600 o batrymau am ddim ar Ravelry.

 

6.  Cynnig ffotograffig o ddilledyn wedi’i weu gan ddefnyddio mwy na 2 liw, gyda 3 golwg ar y tu blaen, y tu mewn neu’r cefn a golwg ffafriol.  Ffotograffau i ffitio ar ddalen A4 PDF pan fyddant wedi’u printio.   Rhaid i ymgeiswyr yn y categori hwn fod yn byw mwy na 30 milltir o’r siop.

 

Rhaid danfon eitemau i’r siop, a rhaid anfon cynigion ffotograffig yn electronig i gyrraedd erbyn 4pm ar ddydd Sadwrn 18fed Chwefror 2017.  Bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi mewn noson arbennig er budd Age Cymru o 7pm ar nos Fercher 1af Mawrth 2017.  Bydd tocynnau ar gyfer y noson yn £5 a bydd holl elw’r noson a’r cynigion yn mynd i Age Cymru.

.

Y tâl am gystadlu yw £1.00 ac mae’n gystadleuaeth gyda ffurflen wedi’i chwblhau gyda chyfeiriad e-bost cysylltu.  Gellir ychwanegu’r cyfeiriad e-bost at gylchlythyr y siop, ond bydd y ffurflen yn cynnig y cyfle i wrthod hyn.

Bydd yr enillwyr yn derbyn taleb o £10.00 i’w gwario yn Gwlân Eryri yn ystod 2017.  Bydd y rhai sy’n dod yn ail yn derbyn taleb o £5.00 i’w gwario yn ystod 2017.