Snowdonia Wool

Snowdonia Wool

Gwlân Eryri

01745

 

 

 

T

 

 

 

 

 

 

 

Telephone

01745 823835

Square Scissors
facebook twitter

 

 

Eisteddfod 2016

Entry form/Ffurflen gais

Name/Enw

 

 

Preferred contact details/manylion cyswllt a ffafrir

 

 

 

 

 

 

 

 

Category entered/categori gofnodi

 

 

 

 

Notes for the judge/

nodiadau ar gyfer y barnwr

 

 

 

 

 

 

Items must be delivered to the shop, or photographic entries sent electronically to arrive by 4pm on Saturday 18th February 2017.  Winners will be announced at a special event in Aid of Age Cymru from 7pm on Wednesday 1st March 2017.  Tickets for the event will be £5 and all proceeds of the event and entries will go to Age Cymru.

.

Competition entry is a £1.00 and a competition with a form completed with contact email address.  E-mail address can be added to the shop newsletter, but the form will offer the opportunity to decline this.

Winners will receive £10.00 voucher to spend at Snowdonia Wool during 2017.  Runners up a £5.00 voucher to be spent during 2017.

 

 

Rhaid danfon eitemau i’r siop, a rhaid anfon cynigion ffotograffig yn electronig i gyrraedd erbyn 4pm ar ddydd Sadwrn 18fed Chwefror 2017.  Bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi mewn noson arbennig er budd Age Cymru o 7pm ar nos Fercher 1af Mawrth 2017.  Bydd tocynnau ar gyfer y noson yn £5 a bydd holl elw’r noson a’r cynigion yn mynd i Age Cymru.

.

Y tâl am gystadlu yw £1.00 ac mae’n gystadleuaeth gyda ffurflen wedi’i chwblhau gyda chyfeiriad e-bost cysylltu.  Gellir ychwanegu’r cyfeiriad e-bost at gylchlythyr y siop, ond bydd y ffurflen yn cynnig y cyfle i wrthod hyn.

Bydd yr enillwyr yn derbyn taleb o £10.00 i’w gwario yn Gwlân Eryri yn ystod 2017.  Bydd y rhai sy’n dod yn ail yn derbyn taleb o £5.00 i’w gwario yn ystod 2017.